Utställningar

Svenne Larsson ställer ut sina träreliefer:

Konstrundan i Halland, 25-28 maj 2017

Jag har öppet i min ateljé varje dag under konstrundan, kl 11-17.

Mer information om konstrundan finns här.

Varmt välkommen!

Strandbild - 74x43cm
Strandbild – en av mina nyare bilder.