Kustbilder

Långe Erik
Öland, Södra Möckleby
Sjö med Gråhäger
Kor vid Hallandskust
Fiskgjuse, Björkasjö
Bläsgäss vid Vesslunda
Ryttlande tornfalk
Svanpar i havsvik
Silvertärnor vid holme
Tornfalk med fiskebod
Sjöbodar med ejdersträck
Udde med kråka
Sjöbodar med knölsvanar
Strandskator och sjöbodar
Hamnbild med ejdersträck
Tärnan dyker i sin vik
Uppvaktning
I kustbandet
Strandskator vid havet
Åmynning med silvertärnor
Strandskator vid Skomakarhamnen
Holme med svanar
Kustjägare
Garnberget med knölsvanar
Holme och gråtrutar
Fyr och grågäss
Strandbild med knölsvanar
Sjöbodar och silvertärna
Sjöbod
Över vida vyer